Pet stoljeća hrvatske književnosti
Nakladnik Zagreb : Matica hrvatska : Zora
Sadrži 38. Djela / Perkovac, Jurković, Korajac, Ciraki, Tordinac ; [priredio Dubravko Jelčić ... et al.] ; [crteži Fedor Ličina] 1968. . [Knjiga]
79. Pripovijesti ; Požar strasti / Josip Kosor. Pripovijesti ; Đuka Begović / Ivan Kozarac 1964. . [Knjiga]
113. Pjesme ; Memoarska proza / Dobriša Cesarić 1976. . [Knjiga]
115. Izabrana djela / Mihovil Pavlek Miškina, Ive Čaće,Stevan Galogaža, Zlatko Gorjan, Jakov Sekulić, Stjepan Pulišelić ; [priredio Šime Vučetić ; likovni prilozi Ivan Generalić ... et al.] 1985. . [Knjiga]
knj. 1. Hrvatska književnost srednjega vijeka / [priredio Vjekoslav Štefanić ... et al. ; crteži Fedor Ličina] 1969. . [Knjiga]
knj. 2. knj. 3. Hrvatski latinisti = Croatici auctores qui latine scripserunt / priredili Veljko Gortan i Vladimir Vratović 1969-1970. . [Knjiga]
knj. 4. Judita ; Suzana ; Pjesme / Marko Marulić ; [crteži Predrag Purić] 1970. . [Knjiga]
knj. 5. Zbornik stihova XV. i XVI. stoljeća / [priredio Rafo Bogišić] ; [crteži Nataša Cetinić] 1968. . [Knjiga]
knj. 6. Novela od Stanca ; Tirena ; Skup ; Dundo Maroje / Marin Držić ; [crteži Branka Hegedušić]. 2. izd. 1964. . [Knjiga]
knj. 6. Novela od Stanca ; Tirena ; Skup ; Dundo Maroje / Marin Držić ; [priredio Milan Ratković] ; [crteži Branka Hegedušić] 1962. . [Knjiga]
knj. 7. Skladanja izvarsnih pisan razlicih / Hanibal Lucić. Ribanje i ribarsko prigovaranje ; Razlike stvari ine / Petar Hektorović ; [priredio Marin Franičević] 1968. . [Knjiga]
knj. 8. Planine / Petar Zoranić. Vila Slovinka / Juraj Baraković ; [priredio Franjo Švelec] ; [crteži Branka Hegedušić] 1964. . [Knjiga]
knj. 9. Djela / N. Nalješković, M. Benetović, J. Palmotić ; [priredio Rafo Bogišić] ; [crteži Milenko Bosanac] 1965. . [Knjiga]
knj. 10. Zbornik stihova XVII. stoljeća / [priredio Rafo Bogišić ; crteži Milenko Bosanac] 1967. . [Knjiga]
knj. 11. Zbornik proze XVI. i XVII. stoljeća / [priredio Jakša Ravlić] ; [crteži Milenko Bosanac] 1972. . [Knjiga]
knj. 13. Osman / Ivan Gundulić ; [priredio Milan Ratković ; crteži Nevenka Lovrić] 1962. . [Knjiga]
knj. 14. Plandovanja ; Pjesni razlike ; Mandalijena pokornica / Ivan Bunić Vučić 1975. . [Knjiga]
knj. 17. Izabrana djela / Zrinski, Frankopan, Vitezović ; [priredio Josip Vončina] ; [crteži Josip Bukal] 1976. . [Knjiga]
knj. 18. Pjesni razlike ; Uzdasi Mandalijene pokornice ; Saltijer slovinski / Ignjat Đurđević ; [crteži Predrag Purić] 1971. . [Knjiga]
knj. 19. Zbornik stihova i proze XVIII. stoljeća / [priredio Rafo Bogišić] ; [crteži Srećko Planinić] 1973. . [Knjiga]
knj. 20. Komedije XVII i XVIII stoljeća / [priredio Marko Fotez ; crteži Milenko Bosanac] 1967. . [Knjiga]
knj. 21. Razgovor ugodni naroda slovinskoga ; Korabljica / Andrija Kačić Miošić 1967. . [Knjiga]
knj. 22. Dramska djela ; Pjesme / Tito Brezovački ; [crteži Predrag Purić] 1973. . [Knjiga]
knj. 23. Narodne lirske pjesme / [priredio Olinko Delorko] 1963. . [Knjiga]
knj. 26. Narodne pripovijetke / [priredila Maja Bošković-Stulli] ; [crteži Branka Hegedušić] 1963. . [Knjiga]
knj. 27. Narodne drame, poslovice i zagonetke / [priredio Nikola Bonifačić Rožin] ; [crteži Željko Hegedušić] 1963. . [Knjiga]
knj. 28. knj. 29. Hrvatski narodni preporod : ilirska knjiga / [priredio Jakša Ravlić] ; [crteži Milenko Bosanac] 1965. . [Knjiga]
knj. 30. Pjesme i članci / S. Vraz. Pjesme. Prvi ljudi. Zapisi / P. Preradović ; [priredila Višnja Barac] ; [crteži Milenko Bosanac] 1965. . [Knjiga]
knj. 31. Članci ; Grobničko polje ; Teuta / Dimitrija Demeter. Članci ; Pjesme ; Šilo za ognjilo ; Matija Gubec / Mirko Bogović ; [crteži Ratko Janjić] 1968. . [Knjiga]
knj. 32. Smrt Smail-age Čengića ; Stihovi ; Proza / Ivan Mažuranić. Pogled u Bosnu / Matija Mažuranić ; [priredio Ivo Frangeš] 1965. . [Knjiga]
knj. 33. Izbori iz djela / Franjo Rački, Mihovil Pavlinović, Natko Nodilo, Blaž Lorković ; [priredio Jakša Ravlić] 1969. . [Knjiga]
knj. 34. Putositnice ; Udes ljudski ; Kvas bez kruha ; Članci i feljtoni / Antun Nemčić ; [priredio Branimir Donat] 1965. . [Knjiga]
knj. 35. Izabrana djela / Antun Pasko Kazali, Mato Vodopić, Luka Botić, Juraj Carić ; [priredio Šime Vučetić ; crteži Predrag Purić] 1973. . [Knjiga]
knj. 36. Pučki igrokazi XIX. stoljeća / [priredio Nikola Batušić ; crteži Ivan Antolčić] 1973. . [Knjiga]
knj. 39. Članci i feljtoni ; Pjesme ; Pripovijesti / August Šenoa. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 40. Seljačka buna : [historična pripovijest XVI vijeka] / August Šenoa ; [prir. Šime Vučetić ; crteži Željko Hegedušić] 1962. . [Knjiga]
knj. 40. Seljačka buna / August Šenoa ; [priredio Šime Vučetić]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 41. Zlatarovo zlato ; Čuvaj se senjske ruke / August Šenoa ; [priredio Šime Vučetić] ; [crteži Željko Hegedušić]. 2. izd. 1964. . [Knjiga]
knj. 43. Rasprave, članci i sjećanja / Vatroslav Jagić ; [priredio Marin Franičević ; crteži Predrag Purić] 1963. . [Knjiga]
knj. 44. Izabrana djela / Franjo Marković, Lavoslav Vukelić, Andrija Palmović, Rikard Jorgovanić ; [priredio Nedjeljko Mihanović ; crteži Anica Žalac] 1970. . [Knjiga]
knj. 45. Opančareva kći ; Zmaj od Bosne ; Melita / Josip Eugen Tomić ; [priredio Miroslav Šicel] 1970. . [Knjiga]
knj. 50. Pod starim krovovima ; Pripovijesti / Ksaver Šandor Đalski ; [crteži Tomo Gerić] ; [priredio Petar Šegedin]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 51. Janko Borislavić ; Pripovijesti i lirske minijature / Ksaver Šandor Đalski ; [crteži Tomo Gerić] ; [priredio Petar Šegedin]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 52. U noći ; Za moj životopis / Ksaver Šandor Đalski ; [crteži Tomo Gerić ; priredio Petar Šegedin]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 52. U noći ; Za moj životopis / Ksaver Šandor Đalski ; Za moj životopis 1962. . [Knjiga]
knj. 53. Mrtvi kapitali ; Među svjetlom i tminom ; Pripovijesti / Josip Kozarac ; [crteži Zorislav Pleše] 1964. . [Knjiga]
knj. 54. Pjesme i proza / August Harambašić.. Lišće i druga prozna djela / Fran Mažuranić ; [priredio Nedjeljko Mihanović] ; [crteži Ante Schramadei] 1966. . [Knjiga]
knj. 55. Pjesme ; Pripovijetke ; Drame / Ivo Vojnović ; [priredio Marijan Matković] ; [crteži Ivo Kalina] 1964. . [Knjiga]
knj. 56. Djela / Budisavljević, Turić, Draženović ; [crteži Milenko Bosanac] ; [priredili Josip Čelar, Ivo Frangeš] 1963. . [Knjiga]
knj. 57. knj. 58. Pripovijesti / Vjenceslav Novak ; [crteži Ervin Hotko] 1964. . [Knjiga]
knj. 59. Propali dvori ; Pripovijesti / Janko Leskovar ; [priredio Ivo Frangeš] ; [crteži Tomo Gerić] 1963. . [Knjiga]
knj. 60. Pjesme ; Pjesnička proza ; Kritike ; O sebi / Silvije Strahimir Kranjčević ; [crteži Milenko Bosanac ; priredio Ivo Frangeš] 1964. . [Knjiga]
knj. 61. Pjesme ; Putopisi ; Katarina Zrinjska / Ante Tresić Pavičić ; [priredio Šime Vučetić] ; [crteži Ljerka Šibenik] 1963. . [Knjiga]
knj. 62. Kritika u doba realizma / [priredio Ivo Frangeš] 1976. . [Knjiga]
knj. 67. Pripovijesti ; Exodus / Milan Šenoa. Pripovijetke ; Putopisi / Franjo Horvat Kiš ; [priredio Miroslav Šicel]. Pjesme / Musa Ćazim Ćatić ; [priredio Abdurahman Nametak] ; [crteži Zorislav Pleše] 1966. . [Knjiga]
knj. 68. Izabrana djela / Iso Kršnjavi, Iso Velikanović, Živko Bertić, Joza Ivakić ; [priredio Miroslav Vaupotić] 1980. . [Knjiga]
knj. 69. Izabrane proze / Vladimir Treščec Borotha, Milkan Lovinac, Matija Lisičar ; [crteži Predrag Purić] 1969. . [Knjiga]
knj. 70. Pripovijesti ; Mladi dani ; Porodica Vinčić / Dinko Šimunović ; [crteži Zdravko Rajković] 1965. . [Knjiga]
knj. 71. Hrvatska moderna : kritika i književna povijest / [priredio Miroslav Šicel ; crteži Nikola Koydl] 1975. . [Knjiga]
knj. 72. Izabrana djela / Srđan Tucić, Milan Ogrizović, Andrija Milčinović, P. Petrović Pecija ; [crteži Josip Bukal] 1969. . [Knjiga]
knj. 73. Izabrana djela / I. Brlić - Mažuranić, A. Milćinović [i.e. Milčinović], Z. Marković ; [priredio Miroslav Šicel] 1968. . [Knjiga]
knj. 74. Pjesme / Vladimir Vidrić, Dragutin Domjanić, Mihovil Nikolić ; [crteži Emil Tanay] 1970. . [Knjiga]
knj. 80. Izabrana djela / Marin Bego, Božo Lovrić, Josip Baričević, Mato Hanžeković ; [priredio Branimir Donat] 1968. . [Knjiga]
knj. 83. Pjesme, novele, drame, eseji / Janko Polić Kamov. Pjesme, eseji i članci / Vladimir Čerina ; [priredio Nikola Milićević ; crteži Milenko Bosanac] 1968. . [Knjiga]
knj. 84. Izbori iz djela / Julije Benešić, Fran Galović, Milan Vrbanić, Zvonko Milković ; [priredio Šime Vučetić ; crteži Jure Labaš] 1969. . [Knjiga]
knj. 85. Izabrana djela / Ljubo Wiesner, Nikola Polić, Ulderiko Donadini ; [priredio Milan Selaković ; crteži Jure Labaš] 1970. . [Knjiga]
knj. 86. Eseji, studije, kritike / Albert Haler, Mihovil Kombol, Branko Gavella, Ljubomir Maraković ; [priredili Nikola Batušić, Dubravko Jelčić] 1971. . [Knjiga]
knj. 89. Izabrana djela / M. Uvodić Splićanin, Đ. Vilović, D. Anđelinović ; [priredio Živko Jeličić ; crteži Milernko Bosanac] 1968. . [Knjiga]
knj. 90. Pripovijesti ; Autobiografija / Slavko Kolar ; [priredio Miroslav Šicel ; crteži Željko Hegedušić] 1964. . [Knjiga]
knj. 91. Pan ; Ulica u jesenje jutro ; Pjesme ; Balade Petrice Kerempuha / Miroslav Krleža ; [priredio Ivo Frangeš] 1973. . [Knjiga]
knj. 92. Izabrane novele / Miroslav Krleža ; [priredio Ivo Frangeš] 1973. . [Knjiga]
knj. 94. Michelangelo Buonarrotti ; Kraljevo ; U logoru ; Gospoda Glembajevi ; Aretej / Miroslav Krleža ; [priredio Ivo Frangeš] 1973. . [Knjiga]
knj. 98. Izabrana djela / Josip Pavičić, Antun R. Boglić, Mato Lovrak ; [priredili Vladimir Popović ... et al.] ; [crteži Željko Hegedušić] 1971. . [Knjiga]
knj. 99. Pjesme i proza / Antun Branko Šimić ; [priredio Jure Kaštelan] ; [crteži Nives Kavurić] 1963. . [Knjiga]
knj. 100. Pjesme ; Epigrami i basne ; Noćno iverje / Gustav Krklec ; [priredio Augustin Stipčević] ; [crteži Željko Hegedušić] 1963. . [Knjiga]
knj. 101. Članci i eseji / Antun Barac ; [priredio Ivo Frangeš] 1968. . [Knjiga]
knj. 102. Izabrana djela / Stanislav Šimić, Josip Bogner, Otokar Keršovani ; [priredio Miroslav Vaupotić] ; [crteži Ivan Antolčić] 1975. . [Knjiga]
knj. 103. Pjesme u prozi ; Pripovijetke ; Zapisi ; Ogledi / Ervin Šinko ; [priredio Marijan Matković ; crteži Tomo Gerić] 1969. . [Knjiga]
knj. 104. Pjesme i drame / M. Feldman. Laste nad uvalom / A. Cettineo ; [priredio Augustin Stipčević ; crteži Ante Schramadei] 1965. . [Knjiga]
knj. 105. Izabrana djela / Pavić, Balota, Ljubić, Gervais ; [priredio Marin Franičević] 1973. . [Knjiga]
knj. 106. Dramska djela / Strozzi, Kulundžić, Mesarić, Senečić ; [crteži Zdravko Tišljar] ; [priredio Dubravko Jelčić] 1965. . [Knjiga]
knj. 107. Izabrana djela / Jagoda Truhelka, Verka Škurla-Ilijić, Dora Pfanova, Mila Miholjević, Mara Švel-Gamiršek ; [priredila Ljerka Matutinović ; crteži Zlatko Kauzlarić] 1970. . [Knjiga]
knj. 108. Izabrana djela / A. Muradbegović, J. Kušan, A. Dean, A. Nametak ; [priredio Dubravko Jelčić ; crteži Ante Schramadei] 1969. . [Knjiga]
knj. 109. Pjesme ; Mor / Sudeta. Pjesme i priče / Šop. Pjesme i pjesničke proze / Vlaisavljević ; [priredio Saša Vereš] ; [crteži Nataša Cetinić] 1966. . [Knjiga]
knj. 110. Novele ; Teleći odresci / Stjepan Mihalić ; [priredio Krsto Špoljar ; crteži Zorislav Pleše] 1967. . [Knjiga]
knj. 111. Pjesme i pjesme u prozi ; Novele ; Život puža ; Feljtoni / Vjekoslav Majer ; [priredio Nedjeljko Mihanović] ; [crteži Željko Hegedušić] 1965. . [Knjiga]
knj. 112. Lirika ; Proza i članci ; Putopisi / Slavko Batušić ; [priredio Gustav Krklec] 1963. . [Knjiga]
knj. 114. Izabrana djela / Luka Perković, Frano Alfirević, Vladislav Kušan ; [priredio Saša Vereš ; crteži Ante Schramadei] 1969. . [Knjiga]
knj. 116. Pripovijetke ; Provincija u pozadini ; Bukve ; Lole i hrsuzi / Hasan Kikić ; [priredio Miroslav Vaupotić] ; [crteži Ratko Janjić] 1969. . [Knjiga]
knj. 117. Zimsko ljetovanje ; Pripovijesti / Vladan Desnica ; [priredio Vlatko Pavletić ; crteži Ratko Janjić] 1968. . [Knjiga]
knj. 118. Izabrane novele / Vjekoslav Kaleb ; [priredio Vlatko Pavletić ; crteži Predrag Purić] 1973. . [Knjiga]
knj. 119. Divota prašine ; Bijeli kamen / Vjekoslav Kaleb ; [priredio Vlatko Pavletić] 1973. . [Knjiga]
knj. 120. Pjesme i proza / Dragutin Tadijanović ; [priredio Jure Kaštelan] ; [crteži Antun Mezdjić] 1969. . [Knjiga]
knj. 122. Izabrana djela / Josip Horvat, Josip Torbarina, Ivo Hergešić ; [likovna oprema Hrvoje Šercar] 1983. . [Knjiga]
knj. 123. Novele i pripovijetke ; Braća i kumiri / Novak Simić ; [priredio Krsto Špoljar] 1977. . [Knjiga]
knj. 124. Izabrana djela / Ljubo Babić, Cvito Fisković ; [priredio Tonko Maroević] 1985. . [Knjiga]
knj. 125. Izabrana djela / Drago Ivanišević ; [priredio Vlatko Pavletić ; likovna oprema Rudolf Labaš] 1981. . [Knjiga]
knj. 126. Izabrana djela / Vladimir Kovačić, Vladimir Popović ; [priredio Dubravko Jelčić, Šime Vučetić] 1982. . [Knjiga]
knj. 127. Pjesništvo, ogledi / Šime Vučetić ; [priredio Ante Stamać] ; [crteži Ivan Antolić] 1976. . [Knjiga]
knj. 129. Izabrana djela / Ivanka Vujčić-Laszowski, Mirjana Matić- Halle 1981. . [Knjiga]
knj. 130. Ljudi iz Šušnjare ; Novele ; Mirotvorci / Ivan Dončević ; [priredio Živko Jeličić] 1975. . [Knjiga]
knj. 131. Pjesme, novele ; Sam čovjek ; Kritike / Ivo Kozarčanin ; [priredio Krsto Špoljar] ; [crteži Ivo Keser] 1975. . [Knjiga]
knj. 132. Izabrana djela / Sida Košutić, Dušanka Popović-Dorofejeva, Branko Belan ; [priredila Jelena Hekman] 1984. . [Knjiga]
knj. 133. Pjesme, eseji i rasprave / Marin Franičević ; [crteži Josip Vaništa] 1976. . [Knjiga]
knj. 134. Pjesme ; Glad na ledini ; Novele ; Kazališne kritike / Augustin Stipčević ; [priredio Cvjetko Milanja] ; [crteži Svetozar Domić] 1977. . [Knjiga]
knj. 135. Novele, pjesme, eseji, kritike i feljtoni / Ivan Goran Kovačić ; [priredio Vlatko Pavletić] ; [crteži Stjepan Frankić] 1975. . [Knjiga]
knj. 136. Izabrana djela / Ilija Jakovljević, Mate Beretin, Rasim Filipović, Grgur Karlovčan ; [likovni prilozi Ivica Antolčić] 1991. . [Knjiga]
knj. 137. knj. 138. Izabrana djela / Ranko Marinković ; [priredio Ivo Frangeš ; likovni prilozi Ivo Vojvodić] 1981. . [Knjiga]
knj. 139. Izabrana djela / Olinko Delorko, Oto Šolc, Viktor Vida ; [priredili Miroslav Šicel, Marijan Matković] ; [likovni prilozi Hrvoje Šercer] 1982. . [Knjiga]
knj. 140. Izabrana djela / Joža Horvat ; [priredio Živko Jeličić] ; [crteži Ratko Janjić] 1977. . [Knjiga]
knj. 141. Drame ; Eseji ; California-Zephyr / Marijan Matković ; [priredio Nikola Batušić] ; [crteži Fedor Ličina] 1976. . [Knjiga]
knj. 142. Izabrana djela / Srećko Diana, Dinko Štambak, Marko Fotez ; [priredio Branko Hećimović ; likovni prilozi Josip Bifel] 1983. . [Knjiga]
knj. 143. Pjesme ; Raspukline / Jure Franičević-Pločar ; [priredio Slobodan Novak] ; [crteži Fedor Ličina] 1977. . [Knjiga]
knj. 144. Izabrana djela / Ivan Supek ; [priredio Branko Hećimović] 1995. . [Knjiga]
knj. 145. Izabrana djela / Josip Barković, Đuro Šnajder 1977. . [Knjiga]
knj. 146. Izabrana djela / Pero Budak, Fadil Hadžić ; [priredio Branko Hećimović ; crteži Ivan Lacković-Croata] 1977. . [Knjiga]
knj. 147. Izabrana djela / Mirko Božić ; [priredio Šime Vučetić] ; [portret i likovna oprema Ivica Antolčić] 1980. . [Knjiga]
knj. 148. Izabrana djela / Jure Kaštelan ; [priredio Ante Stamać ; likovna oprema Edo Murtić] 1983. . [Knjiga]
knj. 149. Izabrana djela / Ivo Frangeš ; [priredio Aleksandar Flaker ; likovni prilozi Ivan Lacković Croata] 1980. . [Knjiga]
knj. 150. Izabrana djela / Živko Jeličić ; [priredio Vlatko Pavletić] 1980. . [Knjiga]
knj. 151. Anđeli lijepo pjevaju / Vojin Jelić ; [priredio Branimir Bošnjak] 1984. . [Knjiga]
knj. 152. Izabrana djela : pjesnička proza, pripovijetke, romani, drame / Ivan Raos ; [priredio Slobodan Novak] ; [portret i likovna oprema Zlatko Keser] 1980. . [Knjiga]
knj. 153. Izabrana djela / Kruno Quien, Radovan Ivšić, Boro Pavlović, Irena Vrkljan ; [priredio Branimir Donat ; likovni prilozi Josip Vaništa] 1985. . [Knjiga]
knj. 154. Izabrana djela / Bogdan Stopar, Fedor Vidas, Višnja Stahuljak ; [priredila Jelena Hekman ; likovni prilozi rudi Labaš] 1985. . [Knjiga]
knj.155. Izabrana djela / Vesna Parun ; [priredio Nikola Milićević ; portret i likovna oprema Rudolf Labaš] 1982. . [Knjiga]
knj. 156. Izabrana djela / Nikola Milićević, Josip Pupačić ; [priredio Nedjeljko Mihanović ; likovna oprema Vatroslav Kuljić] 1982. . [Knjiga]
knj. 158. Izabrana djela / Duško Roksandić, Ivan Katušić ; [priredio Branko Hećimović] 1985. . [Knjiga]
knj.159. Izabrana djela / Matko Peić ; [priredio Vlatko Pavletić ; likovni prilozi Miroslav Kraljević] 1982. . [Knjiga]
knj. 160. Izabrana proza / Slobodan Novak ; <priredio Igor Mandić ; likovna oprema Ratko Janjić> 1981. . [Knjiga]
knj. 161. Izabrana djela / Rafo Bogišić, Miroslav Šicel, Frano Čale, Stanko Lasić, Radoslav Katičić ; [priredili Slobodan P. Novak, Krešimir Nemec ; likovni prilozi Josip Vaništa] 1984. . [Knjiga]
knj. 162. Izabrana djela / Franjo Švelec, Nikola Ivanišin, Miroslav Vaupotić, Nedjeljko Mihanović, Dubravko Jelčić ; [priredio Slobodan P. Novak, Krešimir Nemec ; likovni prilozi Josip Vaništa] 1984. . [Knjiga]
knj. 163. Izabrana djela / Nikola Pulić, Saša Vereš, Vojislav Kuzmanović ; [priredio Nedjeljko Mihanović ; likovni prilozi Rudi Labaš] 1984. . [Knjiga]
knj. 164. Izabrane pjesme / Slavko Mihalić ; [priredio Vlatko Pavletić] ; [portret i likovna oprema Hrvoje Šercar] 1980. . [Knjiga]
knj. 165. Izabrana djela / Slavko Mađer, Branislav Zeljković, Stanko Juriša,Miroslav Slavko Mađer, Zlatko Tomičić ; [priredio Vlatko Pavletić, Nedjeljko Mihanović ; likovni prilozi Đuro Seder] 1984. . [Knjiga]
knj. 166. Izabrane pjesme / Milivoj Slaviček ; [priredio Vlatko Pavletić] ; [ikovni prilozi Rudolf Labaš] 1987. . [Knjiga]
knj.167. Izabrana djela / Ivan Slamnig ; [priredio Branimir Donat] 1983. . [Knjiga]
knj. 168. Izabrana djela / Krsto Špoljar ; [priredio Branimir Donat] ; [likovni prilozi Ivica Antolčić] 1983. . [Knjiga]
knj. 169. Eseji i kritike / Vlatko Pavletić ; [priredio Ivo Frangeš] 1982. . [Knjiga]
knj. 171. Izabrana djela / Ivan Aralica ; [priredio Velimir Visković] ; [likovni prilozi Ratko Janjić] 1987. . [Knjiga]
knj.173. Izabrana djela / Mirko Jirsak, Mirko Sabolović ; [priredio Dubravko Jelčić ; likovni prilozi Ivica Antolčić] 1987. . [Knjiga]
knj. 175. Izabrana djela / Čedo Prica ; [portret i likovni prilozi Edo Murtić] 1995. . [Knjiga]
knj. 12/I. Suze sina razmetnoga ; Dubravka ; Ferdinandu Drugomu od Toskane / Ivan Gundulić ; [crteži Nevenka Lovrić] 1962. . [Knjiga]
knj. 12/I. Suze sina razmetnoga ; Dubravka ; Ferdinardu Drugomu od Toskane / Ivan Gundulić ; [crteži Nevenka Lovrić]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 13/II. Osman / Ivan Gundulić. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 24/I. knj. 25/II. Narodne epske pjesme / [priredili Olinko Delorko, Maja Bošković-Stulli] ; [crteži Radislav Trkulja] 1964. . [Knjiga]
knj. 39/1. Članci i feljtoni ; Pjesme ; Pripovijesti / August Šenoa ; [priredio Šime Vučetić] ; [crteži Željko Hegedušić] 1962. . [Knjiga]
knj. 41/III. Zlatarovo zlato ; Čuvaj se senjske ruke / August Šenoa ; [priredio Šime Vučetić] ; [crteži Željko Hegedušić] 1962. . [Knjiga]
knj. 42/IV. Prosjak Luka ; Mladi gospodin / August Šenoa ; [priredio Šime Vučetić] ; [crteži Željko Hegedušić] 1962. . [Knjiga]
knj. 42/IV. Prosjak Luka ; Mladi gospodin / August Šenoa ; [crteži Željko Hegedušić]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 46/1. Članci ; Jelkin bosiljak ; Pripovijesti / Eugen Kumičić ; [priredila Višnja Barac] ; [crteži Ante Schramadei] 1968. . [Knjiga]
knj. 47/2. Urota Zrinjsko - frankopanska / Eugen Kumičić ; [priredila Višnja Barac] 1968. . [Knjiga]
knj. 48/1. Pripovijesti ; Fiškal ; Pjesme / Ante Kovačić ; [priredio Ivo Frangeš]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 48/1. Pripovijesti ; Fiškal ; Pjesme / Ante Kovačić ; [priredio Ivo Frangeš] 1962. . [Knjiga]
knj. 49/II. U registraturi / Ante Kovačić ; [priredio Ivo Frangeš] ; [crteži Predrag Purić] 1962. . [Knjiga]
knj. 49/2. U registraturi / Ante Kovačić ; [crteži Predrag Purić]. [2. izd.] 1964. . [Knjiga]
knj. 50/1. Pod starim krovovima ; Pripovijesti / Ksaver Šandor Đalski ; [priredio Petar Šegedin] ; [crteži Tomo Gerić] 1962. . [Knjiga]
knj. 51/II. Janko Borislavić ; Pripovijesti i lirske minijature / Ksaver Šandor Đalski ; [priredio Petar Šegedin] ; [crteži Tomo Gerić] 1962. . [Knjiga]
knj. 63/2. Danuncijada : romansirana kronisterija riječke tragikomedije : 1919-1921 / Viktor Car Emin ; [priredio Branimir Donat] ; [crteži Josip Bifel] 1977. . [Knjiga]
knj. 63/I. Izabrana djela / Lujo Vojnović, Ante Dukić, Rikard Katalinić Jeretov, Niko Andrijašević, Viktor Car Emin ; [priredio Branimir Donat] 1981. . [Knjiga]
knj. 64/I. Pjesme ; Pripovijesti ; Autobiografija / Antun Gustav Matoš ; [priredili Dragutin Tadijanović i Marijan Matković] ; [crteži Predrag Purić] 1967. . [Knjiga]
knj. 65/II. Vidici i putovi ; Naši ljudi i krajevi / Antun Gustav Matoš 1967. . [Knjiga]
knj. 66/III. Kritike, eseji, studije i članci ; Polemike ; Putopisi ; Feljtoni i impresije / Antun Gustav Matoš ; [priredili Dragutin Tadijanović i Marijan Matković] ; [crteži Predrag Purić] 1967. . [Knjiga]
knj. 75/I. Pjesme ; Drame ; Kritike i prikazi / Milan Begović ; [priredio Branko Hećimović] 1964. . [Knjiga]
knj. 76/II. Dunja u kovčegu ; Novele ; Put po Italiji / Milan Begović ; [crteži Zlatko Šimunović] 1964. . [Knjiga]
knj. 77/1. Pjesme ; Medvjed Brundo ; Ahasver ; O poeziji / Vladimir Nazor ; [priredio Šime Vučetić ; crteži Nikola Koydl] 1965. . [Knjiga]
knj. 78/2. Veli Jože ; Priče ; Od Splita do piramida ; S partizanima / Vladimir Nazor ; [priredio Šime Vučetić] ; [crteži Nikola Koydl] 1965. . [Knjiga]
knj. 81/1. Ogledi i članci ; Pripovijesti / Milutin Nehajev ; [priredio Vice Zaninović] ; [crteži Tomo Gerić] 1964. . [Knjiga]
knj. 82/2. Bijeg ; Vuci / Milutin Nehajev ; [priredio Vice Zaninović] 1963. . [Knjiga]
knj. 87/1. Pjesme i pjesničke proze / Tin Ujević ; [priredio Šime Vučetić ; crteži Ratko Janjić] 1970. . [Knjiga]
knj. 88/II. Eseji i kritike ; Zapisi / Tin Ujević ; [priredio Šime Vučetić ; crteži Ratko Janjić] 1970. . [Knjiga]
knj. 93/3. Povratak Filipa Latinovicza ; Na rubu pameti / Miroslav Krleža ; [priredio Ivo Frangeš] 1973. . [Knjiga]
knj. 95/V. Eseji i putopisi / Miroslav Krleža ; [priredio Ivo Frangeš] ; [crteži Josip Vaništa] 1973. . [Knjiga]
knj. 96/I. Pjesme, novele ; Zapisi, eseji i putopisi / August Cesarec ; [priredio Vladimir Popović] 1966. . [Knjiga]
knj. 97/II. Tonkina jedina ljubav ; Zlatni mladić ; Sin domovine / August Cesarec ; [priredio Vladimir Popović] ; [crteži Ismar Mujezinović] 1966. . [Knjiga]
knj. 117/2. Proljeća Ivana Galeba / Vladan Desnica ; [crteži Ratko Janjić] 1977. . [Knjiga]
knj. 121/I. Izabrana djela / Milan Rešetar ... [et al.] 1983. . [Knjiga]
knj. 128/1. Djeca božja ; Pripovijetke / Petar Šegedin ; [crteži Josip Vaništa] 1977. . [Knjiga]
knj. 128/2. Crni smiješak ; Pripovijetke ; Putopisi ; Čovjek u riječi / Petar Šegedin ; [priredio Dubravko Jelčić] ; [crteži Josip Vaništa] 1977. . [Knjiga]
knj. 157/II. Izabrana djela / Branimir Donat ; [priredio Velimir Visković] ; [likovni prilozi Rudolf Labaš] 1991. . [Knjiga]
knj. 157/III. Izabrana djela / Tomislav Ladan ; [priredio Ante Stamać ; likovni prilozi Hrvoje Šercar] 1991. . [Knjiga]
knj. 174/I. knj. 174/II. Izabrana djela / Antun Šoljan 1987. . [Knjiga]
knj. 181/I. knj. 181/II. knj. 181/III. Hrvatski dječji pisci / [izabrao i sve popratne tekstove napisao Ivo Zalar] ; [likovni prilozi Vilko Gliha Selan] 1991. . [Knjiga]
15/1. 15/2. Hrvatski kajkavski pisci / [priredila Olga Šojat] 1977. . [Knjiga]
121/2. Izabrana djela / Josip Berković, Marijan Jurković, Emil Štampar, Vlado Mađarević, Milan Selaković ; [priredio Miroslav Šicel ; likovni prilozi Ivica Antolčić] 1985. . [Knjiga]
knj.157/I. Izabrana djela / Aleksandar Flaker ; [priredio Miroslav Šicel ; likovni prilozi Rudolf Labaš] 1987. . [Knjiga]
Jezik hrvatski
Građa Nakladnička cijelinanakladnički niz

PET stoljeća hrvatske književnosti. - Zagreb : Matica hrvatska : Zora

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
Izbor kataloga
 • Katalog GKMM-a
 • Skupni katalog knjižnica SDŽ-a
 • Skupni katalog sustava Zaki
Lokacije knjižnica
 • GKMM Središnjica - centralni info pult, Ulica slobode 2, 021/685-000
 • GKMM Središnjica - Odjel za odrasle, Ulica slobode 2, 021/685-029
 • GKMM Središnjica - Odjel za djecu i mlade, Ulica slobode 2, 021/685-020
 • GKMM Središnjica - Odjel multimedije, Ulica slobode 2, 021/685-024
 • GKMM Središnjica - Odjel Periodike, Ulica slobode 2, 021/685-021
 • GKMM Središnjica - Zavičajna zbirka, Ulica slobode 2, 021/685-018
 • GKMM Bol-Plokite, Tolstojeva 32, 021/685-050; 685-053;
 • GKMM Trstenik, Papandopulova 25, 021/685-077
 • GKMM Brodarica, Terzićeva 5/lX, 021/685-083; 685-080
 • GKMM Meje, Njegoševa 1a, 021/685-063
 • GKMM Spinut, Plančićeva 12, 021/685-060
 • GKMM Ravne njive, Hercegovačka 40, 021/685-067
 • GKMM Žrnovnica, Krešimirova 7, Žrnovnica, 021/472-074
 • GKMM Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, 021/331-001
 • GKMM Grohote, Gustirna 15, Grohote, 021/654-616
Knjige
 • Novo u knjižnicama GKMM
 • Najčitanije u posljednjih 7 dana
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 90 dana
 • Najčitanije u posljednjih 180 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
 • Facebook
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.
Impresum | Politika privatnosti