Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona, Zagreb, 17. - 18. studenoga 2005. : zbornik radova = International Conference in Honour of the 100th Anniversary of Eva Verona’s Birth, Zagreb, November 17 - 18, 2005 : proceedings / uredile, edited by Mirna Willer & Ana Barbarić ; [prevela Iva Šrot]
Autor
Međunarodni skup u čast stote godišnjice rođenja Eve Verona (2005 ; Zagreb)
Ostali autori
Willer, Mirna [urednica]
 
Barbarić, Ana [urednica]
Nakladnik
Materijalni opis
531 str. : ilustr. ; 24 cm
Napomena
Tekst na hrv. i engl. jeziku.
 
Bibliografske bilješke uz svaki rad.
Klasifikacijska oznaka
025.31 Opća pravila katalogiziranja. Uključujući: Opće upute. Kataložna pravila
Sadrži
Nastanak Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga : sjećanja na zajednički rad s dr. Evom Verona / Ljiljana Gjuzelova Hadži Boškova. str. 15-18

AutorHadži-Boškova, Ljiljana
NapomenaTematski blok: O Evi Verona.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Pionirsko doba automatizacije knjižničnih kataloga / Jože Kokole. str. 19-30

AutorKokole, Jože
NapomenaTematski blok: O Evi Verona.
Bibliografija: str. 28-30.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Povijesni radovi Eve Verona / Dora Sečić. str. 31-42

AutorSečić, Dora
NapomenaTematski blok: O Evi Verona.
Bibliografija: str. 41-42.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga i hrvatska retrospektivna bibliografija knjiga : 1835.-1940. / Slavko Harni. str. 43-56

AutorHarni, Slavko
NapomenaTematski blok: O Evi Verona.
Bibliografija: str. 55-56.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Kataložni pravilnik u nastavi bibliotekarstva / Aleksandra Horvat. str. 57-64

AutorHorvat, Aleksandra
NapomenaTematski blok: O Evi Verona.
Bibliografija: str. 63-64.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Razvoj ujednačenoga međunarodnoga standardnoga bibliografskog opisa / Dorothy McGarry. str. 67-74

AutorMacGarry, Dorothy
NapomenaTematski blok: Međunarodna zbivanja u području bibliografske kontrole.
Bibliografija: str. 74.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Ususret budućnosti uz FRBR i FRAR / Eeva Murtomaa. str. 75-82

AutorMurtomaa, Eeva
NapomenaTematski blok: Međunarodna zbivanja u području bibliografske kontrole.
Bibliografija: str. 82.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Načela katalogiziranja : od Pariških načela do načela Međunarodnog kataložnog pravilnika / Mirna Willer. str. 83-102

AutorWiller, Mirna
NapomenaTematski blok: Međunarodna zbivanja u području bibliografske kontrole.
Bibliografija: str. 100-102.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Internacionalizacija : Njemačka na putu prema međunarodnim standardima / Gudrun Henze. str. 105-111

AutorHenze, Gudrun
NapomenaTematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika.
Bibliografija: str. 111.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Francuska kataložna pravila u međunarodnom kontekstu / Francoise Bourdon. str. 113-129

AutorBourdon, Francoise
NapomenaTematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika.
Bibliografija: str. 128-129.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Talijanska kataložna pravila i međunarodna tradicija : ususret novim načelima i novim pravilnicima / Carlo Bianchini, Mauro Guerrini. str. 131-149

AutorBianchini, Carlo
Ostali autoriGuerrini, Mauro
NapomenaTematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika.
Bibliografija: str. 147-149.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Litvanska kataložna strategija u kontekstu programa eEurope / Regina Varniene. str. 151-158

AutorVarniene, Regina
NapomenaTematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika.
Bibliografija: str. 157-158.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
RDA : novi međunarodni standard za bibliografski opis i pristup građi / Gordon Dunsire. str. 159-166

AutorDunsire, Gordon
NapomenaTematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika.
Bibliografija: str. 165-166.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Zadaća i sadržaj preglednih kataložnih jedinica i uputnica s posebnim osvrtom na jedinstvene stvarne naslove / Dorica Blažević. str. 169-178

AutorBlažević, Dorica
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 178.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Individualni i zajednički pseudonimi : primjeri iz prakse / Diana Polanski, Robert Ravnić. str. 179-189

AutorPolanski, Diana
Ostali autoriRavnić, Robert
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 189.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Izbor autorskih odrednica za omeđenu mrežnu građu / Tomica Vrbanc. str. 191-205

AutorVrbanc, Tomica
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 205.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Odrednice serijskih publikacija / Ana Barbarić. str. 207-216

AutorBarbarić, Ana
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 215-216.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Kako identificirati i katalogizirati nove vrste neomeđene građe / Jasenka Zajec. str. 217-225

AutorZajec, Jasenka
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 224-225.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Mrežna građa i hrvatski nacionalni pravilnik za kataložni opis / Tanja Buzina. str. 227-233

AutorBuzina, Tanja
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 233.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Katalogizacija audiovizualne građe s posebnim osvrtom na DVD / Sanja Vukasović-Rogač. str. 235-244

AutorVukasović-Rogač, Sanja
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 243-244.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
 
Digitalne reprodukcije : model i elementi kataložnog opisa / Sofija Klarin. str. 245-261

AutorKlarin, Sofija
NapomenaTematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju.
Bibliografija: str. 259-261.
Jezikhrvatski
Građastručni članak
Jezik
engleski; hrvatski
Standardni broj
ISBN 978-953-6001-39-2
Građa
znanstveni rad

MEĐUNARODNI skup u čast stote godišnjice rođenja Eve Verona (2005) ; Zagreb)
Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona, Zagreb, 17. - 18. studenoga 2005. : zbornik radova = International Conference in Honour of the 100th Anniversary of Eva Verona’s Birth, Zagreb, November 17 - 18, 2005 : proceedings / uredile, edited by Mirna Willer & Ana Barbarić ; [prevela Iva Šrot]. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. - 531 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva ; knj. 39)
Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografske bilješke uz svaki rad.
ISBN 978-953-6001-39-2Nastanak Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga : sjećanja na zajednički rad s dr. Evom Verona / Ljiljana Gjuzelova Hadži Boškova
Tematski blok: O Evi Verona.


Pionirsko doba automatizacije knjižničnih kataloga / Jože Kokole
Tematski blok: O Evi Verona. - Bibliografija: str. 28-30.


Povijesni radovi Eve Verona / Dora Sečić
Tematski blok: O Evi Verona. - Bibliografija: str. 41-42.


Kataložni pravilnik u nastavi bibliotekarstva / Aleksandra Horvat
Tematski blok: O Evi Verona. - Bibliografija: str. 63-64.


Razvoj ujednačenoga međunarodnoga standardnoga bibliografskog opisa / Dorothy McGarry
Tematski blok: Međunarodna zbivanja u području bibliografske kontrole. - Bibliografija: str. 74.


Ususret budućnosti uz FRBR i FRAR / Eeva Murtomaa
Tematski blok: Međunarodna zbivanja u području bibliografske kontrole. - Bibliografija: str. 82.


Načela katalogiziranja : od Pariških načela do načela Međunarodnog kataložnog pravilnika / Mirna Willer
Tematski blok: Međunarodna zbivanja u području bibliografske kontrole. - Bibliografija: str. 100-102.


Internacionalizacija : Njemačka na putu prema međunarodnim standardima / Gudrun Henze
Tematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika. - Bibliografija: str. 111.


Francuska kataložna pravila u međunarodnom kontekstu / Francoise Bourdon
Tematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika. - Bibliografija: str. 128-129.


Talijanska kataložna pravila i međunarodna tradicija : ususret novim načelima i novim pravilnicima / Carlo Bianchini, Mauro Guerrini
Tematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika. - Bibliografija: str. 147-149.


Litvanska kataložna strategija u kontekstu programa eEurope / Regina Varniene
Tematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika. - Bibliografija: str. 157-158.


RDA : novi međunarodni standard za bibliografski opis i pristup građi / Gordon Dunsire
Tematski blok: Smjer razvoja nacionalnih kataložnih pravilnika. - Bibliografija: str. 165-166.


Zadaća i sadržaj preglednih kataložnih jedinica i uputnica s posebnim osvrtom na jedinstvene stvarne naslove / Dorica Blažević
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 178.


Individualni i zajednički pseudonimi : primjeri iz prakse / Diana Polanski, Robert Ravnić
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 189.


Izbor autorskih odrednica za omeđenu mrežnu građu / Tomica Vrbanc
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 205.


Odrednice serijskih publikacija / Ana Barbarić
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 215-216.


Kako identificirati i katalogizirati nove vrste neomeđene građe / Jasenka Zajec
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 224-225.


Mrežna građa i hrvatski nacionalni pravilnik za kataložni opis / Tanja Buzina
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 233.


Katalogizacija audiovizualne građe s posebnim osvrtom na DVD / Sanja Vukasović-Rogač
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 243-244.


Digitalne reprodukcije : model i elementi kataložnog opisa / Sofija Klarin
Tematski blok: Analiza primjene Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga u novom okruženju. - Bibliografija: str. 259-261.


Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga i hrvatska retrospektivna bibliografija knjiga : 1835.-1940. / Slavko Harni
Tematski blok: O Evi Verona. - Bibliografija: str. 55-56.

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
Izbor kataloga
 • Katalog GKMM-a
 • Skupni katalog knjižnica SDŽ-a
 • Skupni katalog sustava Zaki
Lokacije knjižnica
 • GKMM Središnjica - centralni info pult, Ulica slobode 2, 021/685-000
 • GKMM Središnjica - Odjel za odrasle, Ulica slobode 2, 021/685-029
 • GKMM Središnjica - Odjel za djecu i mlade, Ulica slobode 2, 021/685-020
 • GKMM Središnjica - Odjel multimedije, Ulica slobode 2, 021/685-024
 • GKMM Središnjica - Odjel Periodike, Ulica slobode 2, 021/685-021
 • GKMM Središnjica - Zavičajna zbirka, Ulica slobode 2, 021/685-018
 • GKMM Bol-Plokite, Tolstojeva 32, 021/685-050; 685-053;
 • GKMM Trstenik, Papandopulova 25, 021/685-077
 • GKMM Brodarica, Terzićeva 5/lX, 021/685-083; 685-080
 • GKMM Meje, Njegoševa 1a, 021/685-063
 • GKMM Spinut, Plančićeva 12, 021/685-060
 • GKMM Ravne njive, Hercegovačka 40, 021/685-067
 • GKMM Žrnovnica, Krešimirova 7, Žrnovnica, 021/472-074
 • GKMM Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, 021/331-001
 • GKMM Grohote, Gustirna 15, Grohote, 021/654-616
Knjige
 • Novo u knjižnicama GKMM
 • Najčitanije u posljednjih 7 dana
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 90 dana
 • Najčitanije u posljednjih 180 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
 • Facebook
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.